Elfordon och laddning

Fordon som helt eller delvis drivs av el är en viktig pusselbit för att Sverige ska få en fossilfri fordonsflotta. I takt med att det blir fler elbilar så behövs även fler laddstationer. Vi kan hjälpa er med projektering och installation av laddningsutrustning för hemmaladdning, parkeringar, industrier och offentliga miljöer.

När du ska etablera en laddstation finns det en hel del parametrar att ta
ställning till. Här går vi igenom installationen i fyra steg och berättar om allt du bör
tänka på i samband med etableringen.

1 Inledande projektering

Börja projekteringen med att fundera på följande frågeställningar, som beskrivs i
detalj nedan.

 • Vem ska äga laddstationen?
 • Vilken laddeffekt ska du välja?
 • Var ska laddstationen placeras?
 • Hur ska laddstationen utformas?
 • Ska laddstationen ha en fast kabel?
 • Vilken eller vilka kontakter ska finnas?
 • Vilka ska ha tillgång till laddstationen?
 • Ska det kosta att parkera och ladda?
 • Ska laddstationen vara uppkopplad mot nätet?
 • Vilken säkerhetsnivå ska användas?

2 Vem ska äga laddstationen?

Ägarbilden för en laddstation kan se lite olika ut beroende på vilka aktörer som är
inblandade. Ofta etableras en laddstation på till exempel en parkeringsplats vid ett
köpcentrum. Då kan ägarförhållandena se ut som följer: kommunen äger marken,
elnätsbolaget äger elnätet och ett privat företag äger själva laddstationen. Flera
butiker i anknytning till köpcentret kan också vara inblandade i projektet. Utöver
dessa aktörer finns det ofta ett parkeringsbolag som har hand om bevakning av
parkeringsplatsen och är ansvarigt för parkeringsavgifter. Med andra ord måste
en mängd aktörer ofta enas kring frågor som till exempel:

 • Vem ska betala för elen?
 • Vilka ska finansiera laddstationen?
 • Vem ska betala och sköta drift och underhåll av laddstationen?

Det är viktigt att alla inblandade aktörer kommer överens om dessa frågor
redan i projekteringsfasen. Annars kan konflikter uppstå senare i etableringen
eller när laddstationen väl är i funktion.

3 Vilken laddeffekt ska ni välja?

Laddning av elfordon kan ske med olika laddeffekter. Ju högre effekt, desto
kortare blir laddningstiden för fordonet. Men högre effekt betyder också högre
kostnader vid inköp och etablering av laddstationen. Laddning av elfordon delas
vanligtvis in i tre huvudkategorier:

Normalladdning

Normalladdning är den vanligaste typen av elfordonsladdning och innebär att
fordonet laddas med låg laddeffekt. Att ladda från helt tomt till helt fullt batteri i
en ren elbil tar upp till åtta timmar. Normalladdning är den typ av laddning som
exempelvis sker i hemmet över natten eller på arbetsplatsen under dagen. Normalladdning
syftar ofta på laddning med enfas med effekter upp till 7,4kW.

Semisnabbladdning

Semisnabbladdning är en typ av snabbare normalladdning. Semisnabbladdning kan
ske med både enfas och trefas växelström, samt med likström. Att ladda en ren elbil
från helt tomt till helt fullt batteri tar mellan 30 minuter och cirka två timmar, vilket
gör semisnabbladdningen 3-5 gånger snabbare än normalladdning. Semisnabba
laddstationer är lämpliga för offentliga laddplatser där parkeringstiden är mer än 30
minuter men mindre än två timmar. När man pratar om semisnabbladdning syftar
man ofta på en likströmsladdstation med effekten 22kW eller växelströmsladdstation
med effekter mellan 7kW och 22kW. Eftersom det kan ta någon timme att
semisnabbladda sin bil upp till 80 procent är det viktigt att laddstationen är belägen i
närheten av faciliteter såsom restauranger eller shoppingcenter.

Snabbladdning

Snabbladdning är, precis som namnet antyder, laddning som går snabbt med
hög effekt. Laddtiden ligger runt 20-30 minuter. Vid etablering av en snabbladdningsstation är det fördelaktigt att ha någon typ av facilitet på plats, till exempel toaletter, snabbmatsrestauranger eller fritt Wi-Fi. Snabbladdningsstationer bör
kunna jämföras med bensinstationer där bilföraren enkelt kan köpa lättare mat,
fika, tidningar och utföra enklare service för bilen. Det är också viktigt att reglera
parkeringsplatsen så att det inte går att parkera i mer än 30 minuter – detta för
inte skapa onödiga köer för andra som vill snabbladda. För snabbladdning finns det två huvudstandarder när det gäller kontakten på bilen, CHAdeMO som är den japanska standarden och CCS som är den europeiska/tyska.

En annan laddstandard man bör känna till är Tesla Supercharger.
Teslas elbilar har en egenutvecklad standard för snabbladdning.
Dessa Superchargers tillverkas och installeras endast av Tesla själva, och går inte att köpa eller beställa. Det är Tesla själva som bestämmer var dessa ska etableras. Tesla Superchargers har en effekt på 120kW.  Fordon av märket Tesla kan antingen normalladda i vanliga normalladdningsstationer eller snabbladda i Tesla Superchargers.
Det finns också en godkänd adapter för att ladda Teslas bilar i en
CHAdeMO-snabbladdningsstation.

4 Vilka kontakter ska finnas?

Vilken eller vilka kontakter som ska erbjudas vid en laddstation är en viktig fråga som behöver planeras noggrant. I dag finns ett antal olika kontakter på marknaden. Man måste också skilja på vilken kontakt man egentligen menar – en laddkabel kan ha olika kontakter i endera ändar. EU har uttryckt att Typ 2-kontakten skall vara standard i Europa för normalladdning. CCS-kontakten är standard i USA och Europa för snabbladdning. Så länge man följer standarden har man gjort rätt! Men viktigt att komma ihåg är att många av de fordon som sålts hittills har Typ 1-kontakt på bilsidan.

AC-laddning (växelström) upp till 22 kW Mod3

Japansk_standard_typ2 AC

Japansk standard Typ1, intag och anslutningsdon.
Max 230V/ 32A/ 7,4 kW.

 

EU-standard_typ_2

EU-standard Typ2, intag och anslutningsdon.
Max 400V/ 63A/ 43kW.

DC-laddning (likström) upp till 50kW Mod3

CCS_1

CCS, Combined Charging System, är den europeiska standarden för DC-laddning.

 

Intagskontakt ChaDeMOChademo_2

CHAdeMO är en japansk likströmsstandard som används av bl a Nissan och Mitsubishi.