Installationer

Skillnaden mellan en installation och en bra installation ligger i effektivitet, struktur och avvägningar.

”Det krävs en behörig elektriker…” har du säkert hört, och handlar egentligen om yrkeskunnande och säkerhet. Lägg till ”effektivitet, helhetssyn och planering”, så vet du vad en bra installation är för oss.

Vi har en mycket bred erfarenhet av installationer i hem, kontor och på stora industrier. Vi anpassar oss till förutsättningarna, lagkraven och dina önskemål. Ibland är inte önskemål samma sak som behov. Det finns alltid flera sätt att lösa ett önskemål på. Vi hjälper dig med avvägningarna.

Ett större installationsarbete delas upp i olika moment, exempelvis:

  • Inledande analys, förutsättningar och praktiska studier.
  • Kostnadsberäkningar.
  • Ritningsarbeten och projekteringar.
  • Materialoptimering och kalkyler.
  • Installationsarbetet, personaloptimering.
  • Egenkontroller, tester och utbildningar.

Tala med Peter Wikensjö.