ELTT koncernen

ELTT Eltjänst Elteknik AB är moderbolag och har 3 dotterbolag, ELTT Automation AB, Fastighetsbolaget FASTT AB och Janerdahls Elaffär AB.
Företaget har ca 40 anställda varav de flesta är elektriker och installatörer inom el och värme-kyla.

ELTT Automation är verksamma inom industri- och fastighetsautomation.

Janerdahls Elaffär övertogs 1 januari 2016 av Bo och Lena Janerdahl som har drivit butiken i mer än 30 år och har 8 anställda.
Butiken är medlem i ELON som är Sveriges största vitvarukedja med 270 butiker fördelade över hela landet.

ELTT koncern