Musses husvagn är ingen omöjlighet

Smarta rum kallar vi det som befinner sig mittemellan automation och installation. Det handlar om att optimera installationen och förenkla automationen i industrifastigheter, kontor, men också bostäder.

Musses husvagn är ett av de bästa exemplen, där dörrar öppnas, väggar flyttas, lampor tänds och släcks automatiskt. James Bond brukar också besöka platser med oerhört hög teknisk och automatiserad miljö. Har du sett grannens nya villa?!

Idag är dina drömmar inte längre en omöjlighet. Där det tidigare krävdes relärum, paneler och kilometervis med styrkablage kan i princip alla funktioner i en kommersiell eller privat fastighet styras och kontrolleras, hel- och/eller semiautomatiskt. Lokalt eller var som helst via internet.

Vi arbetar med det öppna KNX-systemet, som idag har över 200 olika tillverkare av komponenter. Det är med andra ord utbrett och ett tryggt och ekonomiskt försvarbart alternativ.

KNX i korthet

KNX handlar om att skilja funktion från styrning. Strömställare, knapppar, väderstationer, dimmers, reläer, motorer, fläktar och annat kopplas samman med en tvåtrådskabel. Alla enheter kan kommunicera med varandra. KNX-systemet kan innehålla 15 000 enheter; en rättvis teoretisk indelning är 7 500 väggströmbrytare och 7 500 lampor som kan dimras eller slås på/av.

Fast du kan ju styra så mycket mer än lampor.

Kostnadseffektivt

Att installera ett KNX-system i kommersiella fastigheter är till synes lite dyrare än ett traditionellt elsystem, men när byggnaden något år senare ska anpassas till nya eller ändrade verksamheter sparar man tid och pengar. Elsystemet blir också överblickbart och det går lätt att göra tilläggsinstallationer under verksamhetens gång. Avbrotten blir minimala.

Materialmässigt är kostnaden 35-40% dyrare än traditionellt elmaterial. Ur ett längre perspektiv, inräknat fastighetens bygg- och drifttider, ändras behov och krav på lokaler. Med ett KNX-system finns besparingspotential i form av modularitet och flexibilitet vid ombyggnationer. KNX blir ett verktyg för att fastighetsoptimera. I hemmet blir detta naturligtvis av mindre skala, men smidigt när man vill bygga om, byta rum, och antalet familjemedlemmar förändras.

Du kan simulera att människor rör sig i byggnader och minska risken för inbrott. Du kan optimera energianvändningen i olika delar av byggnaden beroend på var solen ”ligger på” under dagen. Du kan övervaka och kontrollera dörrar, fönster och passager från flera olika ställen. Du kan anpassa fastigheterna till nya verksamheter och hyresgäster.

Kort sagt: Smarta rum är anpassat för nutida och framtida behov, redan idag!

Fördelar med Smarta rum via KNX

  • Dra färre styrledningar.
  • Optimera 230-volts matning i multikablar till olika rum och funktioner.
  • Centralisera inkopplingspunkterna.
  • En snabbare installation.
  • Enkelt att utöka eller förändra anläggningen utan att störa verksamheten.
  • Minskade energikostnader, tack vare behovsanpassad styrning.
  • Större komfort, med automatiserade processer.
  • Effektivare utnyttjande av lokaler.
  • Ökad säkerhet i lokalerna.