Termografering

Upptäck och förebygg brand, driftstopp och förslitningar i maskiner och fastigheter! Med vår hjälp kan du spara tid, pengar och problem…

Termografi är en beröringsfri mätmetod för att kontrollera temperaturfördelningen över ett objekt. Värmekameran mäter den infraröda strålningen vilket betyder att vi kan mäta alla objekt över den absoluta nollpunkten (-273,15 °C).

Vi använder en värmekamera som uppfyller Svenska Brandskyddsföreningens norm SBF 1031:2. Det är nödvändigt för precisa och trovärdiga mätningar.

Efter vårt besök får du en utförlig arbetsrapport enligt normkrav med vägledning och dokumentation.

Vi har den teoretiska och materialtekniska kunskapen och erfarenheten av att tolka mätvärden och orsaker.

Detta kan du termografera

Med hjälp av vår kunnige termograför kan du upptäcka elektriska felkällor i en elanläggning. En elektrisk komponent med begynnande problem avger värmeenergi. Återkommande undersökningar av elinstallationer kan indikera elektriska fel innan driftstopp eller brand uppstår. När du anlitar oss på ELTT kommer vi att erbjuda dig termografering om vi bedömer det nödvändigt.

Befintliga, äldre elanläggningar bör kontrolleras regelbundet för att hitta fel som beror på gammalt kablage, slitna komponenter och kontakter, smuts- och dammbildning samt tuffa miljöer med vibrationer och temperaturväxlingar.

Energiläckage i fastigheter är vanligt. Springor eller otätheter vid fönster, dörrar, tak och väggar syns tydligt. I äldre fastigheter med exempelvis spånisolering kan hela väggen vara energiboven. Termograferingen ger ett beräkningsunderlag för eventuell tilläggsisolering och tätningsåtgärder.

Alla vet att ett driftstopp är förödande, men inget vet riktigt när det händer… Felmonterade eller slitna maskinkomponenter ger ökad friktion. Den ökade friktionen skapar en förhöjd temperatur hos den skadade komponenten jämfört med en fungerande komponent. Utför åtgärder i ett tidigt skede!

Även vid applikationer som solceller eller golvvärme är värmekameran ett utmärkt verktyg.

Boka termografering

Har du frågor eller önskar offert på termografering kontakta

Henry Tidstrand
0372-74341
henry.tidstrand@ELTT.se