Maskinsäkerhet/CE-märkning

Vi hjälper er med:

  • Dokumentation och tolkningar av standarder och föreskrifter.
  • Uppdatering eller granskning av dokumentation.
  • Att utföra åtgärder eller lämna åtgärdsförslag.
  • Programmering säkerhets-PLC.
  • Besiktning och ombyggnad av befintlig maskin till godkänd säkerhetsstandard enligt SS-EN ISO 13849.