Automation

Tillsammans med dig som kund och kravställare tar vi fram helhetslösningar inom industriautomation, från idé till färdig anläggning, såväl som integrationer och delprojekt.

Vid utveckling av en ny automationslösning vare sig det gäller ett styrsystemsutbyte, maskinsäkerhetsuppdatering, specialmaskin eller robotcell så lägger vi stor vikt vid ett personligt och nära samarbete för att kunna leverera en utrustning som uppfyller de önskemål som finns vad gäller prestanda, säkerhet och handhavande.
Vi har kvalificerad kompetens med lång erfarenhet inom elektrisk och mekanisk konstruktion samt programmering och automatisering.

Vår målsättning är att arbeta nära dig som kund. Vare sig det gäller säkerhet, miljötänkande, användarvänlighet eller service påverkas du dagligen av automationen. Det är så oerhört viktigt att slutsumman blir positiv!

En av våra kunder ser du här. Vi arbetar dagligen med kvalitetssäkrings- och kontrollsystem åt industrier. Lösningar till processindustri. Maskin- och robotstyrningar. Säkerhetslösningar för människor, maskiner och fastigheter. Solenergi och energioptimering. Smarta hem och kontor.

Vi har breda kunskaper med erfarenhet av spetsiga automationsprojekt!

 

På utvecklingsavdelningen sitter Linus, Olof, Henry och David. Tillsammans med Peter Wirkensjö utmanas de varje dag. I verkstaden är David ansvarig och vi har flera kompetenta tekniker. Nya kundkrav och spännande projekt och möjligheten att lyckas tillsammans med dig som kund driver vår automationsavdelning framåt.

Hos oss hittar du kompetens inom

 Industri

 • CAD konstruktion

Vi utför konstruktioner och ritningar inom El & Mek enligt gällande standard med ELPROCAD och ePLAN som ritverktyg.

 • Programmering
  PLC, HMI och SCADA system.
  Motion med EL-Servo eller frekvensomvandlare.
  Vision system.
  Robot.
  Nätverk & Fältbussar.
 • Maskinsäkerhet
  Maskinsäkerhet/CE-märkning
  Vi hjälper er med:
  Dokumentation och tolkningar av standarder och föreskrifter.
  Riskanalys.
  Uppdatering eller granskning av dokumentation.
  Att utföra åtgärder eller lämna åtgärdsförslag.
  Programmering säkerhets-PLC.
 • Installation och service
  Vi utför de flesta typer av installationer inom automation, styr och regler. Alltifrån installation av egentillverkade styrskåp till ombyggnationer och anpassningar av befintliga system, både inom el och pneumatik.
  Vi utför även förebyggande underhåll och akut felavhjälpning.
 • Apparatskåpstillverkning
  Framtagning av apparatskåp till våra egna konstruktioner eller efter kundens önskemål.
  Montage av apparatskåp sker i vår egen verkstad.
 • Termografering
  Vi hjälper dig att upptäcka och förebygga brand, driftstopp och förslitningar i maskiner och fastigheter. Vi utför certifierade besiktningar som uppfyller Svenska Brandskyddsföreningens norm SBF 1031:2 och lämnar utförlig rapport enligt standard. Kontakta våra utbildade termograförer för mer info.
 • Utbildningar av medarbetare som arbetar med automationsintensiva delar i företag.

 

Fastighet

 • Energieffektivisering för kommersiella lokaler

Smarta lösningar för miljömedvetna fastighetsägare, med hjälp av smart automation kan vi hjälpa er att spara pengar på driften samtidigt som ni förbättrar inomhusklimatet och höjer värdet på er fastighet.

 • Larm och bevakning

Säkerhetslösningar för fastigheter och egendomar med beprövad teknik.

 • KNX

KNX standarden – världens enda öppna standard för alla användningsområden inom hem- och fastighetsautomation, från belysning och jalusier, till värme/ventilation, klimat, övervakning, larm, vatten- och energistyrning till mätning samt hushållsapparater, ljud och mycket mera. KNX-lösningar från ELTT riktar sig till byggnader såväl som till bostäder.