Vår servicetekniker Jesper kommer gärna ut och levererar, installerar och tar med din gamla vitvara.

  • Kontroll av att produkten går att bära in/kommer igenom eventuella dörröppningar och passager
  • Eventuell gammal produkt kopplas bort
  • Inbärgning av ny vitvara till anvisad plats i direkt anslutning till el, vatten och avlopp (om produkten kräver det)
  • Produkten avemballeras
  • Montering enligt bruksanvisning
  • Funktionstest
  • Bortforsling av emballage
  • Bortforsling av den gamla produkten för återvinning

Smidigt va?!